कोणत्या ३ राशींचे लोकं संशयी असतात

नमस्कार मंडळी.

तीन राशीची लोकं अशी आहे ज्यांचा आपल्या जोडीदारावर अगदी बारीक लक्ष असतं. कोणत्या आहेत त्या राशी चला जाणून घेऊया. प्रत्येक मनुष्य हा वेगवेगळ्या स्वभावाचा वेगवेगळ्या विचारसरणीचा असतो. समतेचा किंवा सवय असणारा असतो. यातील काही गोष्टी त्याच्यामध्ये जन्मातच असतात तर काही काळानुसार सवयीनुसार असतात.

ज्योतिष शास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्तीचं सवयी स्वभाव वागणूक आणि भविष्य वर ही अगदी त्याच्या राशीचा आधार घेऊन त्याच्यावर भाष्य केले जातं. राशी शी संबंधित गुण अवगुण सहसा त्यांच्या मध्ये दिसतात. आज आपण आशा लोकं विषयी जाणून घेणार आहोत. यांचा स्वभाव खूप संशय घेणारा असतो.

यातील राशीची लोक आपल्या जोडीदारावर नाही तर आजू बाजूला असणाऱ्या सगळ्यांवरच संशय घ्यायला मागेपुढे बघत नाही.

सतत पहिला नंबर लागतो कन्या राशीचा कन्या राशीच्या लोक मुळातच संशयी असतात. प्रत्येक गोष्टीची चिकित्सा आणि तुलना करणारे असतात. भौतिक गोंधळ होणारा मनावर कसला ना कसला ताण असणाऱ्या अश्या कन्या राशीच्या व्यक्ती असतात. या राशीच्या व्यक्ती फार हिशोबी सुद्धा असतात.

कन्या राशीचा स्त्रियांचे विचार करता या स्त्रीयां संसारासाठी अगदी योग्य जोडीदार असतात. कारण त्या काटकसरी असतात त्यांना स्वच्छतेची आवड असते. स्वयंपाकाची सुद्धा आवड असते. परंतु त्यांच्या त्यांच्या नवऱ्यावर अगदी बारीक लक्ष असतं. हे सुद्धा तेवढंच खरं हाच प्रकार असतो कन्या राशीच्या पुरुषांचा सुद्धा कन्या राशीचे पुरुष सुद्धा चौकस असतात

बुद्धिमान असतात स्वतःची जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडतात. कारण कुटुंबवत्सल असतात त्यांच सुद्धा त्यांचे जोडीदारावर अगदी बारीक लक्ष असतं. कन्या राशीच्या व्यक्ती ह्या त्यांच्या जोडीदारावर व इतर आजूबाजूला असणाऱ्या सर्वच गोष्टींवर संशय घेण्यामध्ये सर्वात पुढे असतात.कपडेसुद्धा चार वेळा जात करून घालतील असा स्वभाव कन्या राशीच्या लोकांचा असतो.

आता पाहुया दुसरी राशी अर्थात वृश्चिक रास वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींचा स्वभाव हा नेहमी काहीतरी लपवण्या कडे असतो. काहीसा आतल्या गाठीचा स्वभाव असतो अस आपण म्हणू शकतो. त्यांच्या मनात काय चालले आहे याचा ठाम पत्ता ते कधीच कुणाला लागू देत नाही. पण समोरच्यावर त्यांचा अगदी बारीक लक्ष असतं.

उडणाऱ्या पाखरा चे पंख मोजता येतील इतक बारीक आणि दांडग निरीक्षण त्यांचं असतात. आणि स्वभावाप्रमाणे त्या आपल्या जोडीदारावर व पूर्ण बारीक लक्ष ठेवून असतात. कारण समोरच्या बद्दल शंका घेण्यास या व्यक्ती पटाईत असतात.

धनु रास धनु राशीची लोक जोडीदाराला स्पेस देत नाही. त्यांच्या दृष्टीने गोपनीयतेचा अर्थ निरर्थक आहे. त्यांना त्यांच्या जोडीदारावर सतत लक्षात ठेवायचं असतं. जोडीदार आणि त्यांना छोट्या तील छोटी शेवटी गोष्ट सांगायला हवी असं त्यांचं मत असतं. त्यामुळे या राशीच्या लोकांसोबत जमवून घेणं सुद्धा कधीकधी कठीण होत जातं.

شیئر کریں

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *