धन कोणाजवळ थांबते नक्की पहा

नमस्कार मंडळी ,

बहुतेक व्यक्तींच्या अस्या समस्या असतात की त्यांच्याकडे पैसा टिकत नाही कितीही पैसा घरात आला तरी महिनाअखेरीस हातामध्ये काही शिल्लक राहत नाही जणूकाही पैसा घरात येण्याच्या अगोदरच पैसे जाण्याचे मार्ग ठरलेला असतात आपल्याला नेहमी वाटते की आपल्याकडे भरपूर धन असावे पैशाने आपले पर्स पाकीट नेहमी भरलेली असावे परंतु असे काहीही होत नाही भरपूर पैसा येऊ नये शेवटी अडचणी चे दिवस काढावे लागता

आशा वेळी आपल्याला काय करायचे ते सुचत नाही बहुतेक व्यक्तींचे म्हणणे असते की पैसा टिकत असून नाही जर आपल्या महिन्याची कमाई दहा हजार रुपये आहेत आणि जर आपण ते आणून तसेच ठेवले तर ते तसेच राहतील परंतु घरातील डाग दागिने धान्य इतर सामानाची खरेदी कशातून करणार म्हणून जेवढे पैसे आले तेवढे तसेच ठेवने तर शक्य नाही ते खर्च तर करावेच लागणार लक्ष्मी चंचल आहे ती एकच काळ जास्त ठिकाणी थांबून राहत नाही

परंतु आपल्याला लक्ष्मीला थांबवायचा असेल धनाचा सदुपयोग करायचा असेल तर आपल्या उत्पन्नातील दहा टक्के भाग हा भगवंताच्या या कार्यासाठी गरजूंसाठी वापरावा तेव्हा आपल्या उत्पन्नातील ९० टक्के भाग आपल्याला उपयोगी पडेल आणि त्याचा योग्य प्रकारे वापर होईल त्यातून बचतही होईल भरपूर कष्ट करा भरपूर पैसे कमवा व भरपूर खर्चही करा परंतु खर्चाचे नियोजन करा पैसे आता लिखित सर्वात प्रथम त्यातून भगवंताचा हिस्सा बाजूला काढावा

त्यानंतर घरासाठी किती लागतील ते पैसे बाजूला काढावे व्यापार व्यवसायासाठी किती लागतील ते पैसे बाजूला काढावेत व बचत म्हणून बाजूला काढलेले पैसे लगेच गुंतवून टाकावे अशा प्रकारे जर आपण धनाचे योग्य नियोजन केले तर कधीही आपल्या धनाची कमतरता भासणार नाही तसे पैसे तर येतातच जाण्यासाठी असे कोणीही नाही की त्यांच्याकडे पैसा येऊनच थांब ना पैसा असा येतो व असा जातो योग्य प्रकारे आपण याचे प्रकारे नियोजन केले तर असतो तरच हे शक्य आहे

उद्यासाठी बचत जरूर करावी आपल्या उत्पन्नातील २० टक्के हिस्सा हा उदया साठी ठेवूनच द्यावा कारण आपल्या पुढे उद्या काय लिहून ठेवले आहे हे आपल्याला माहिती नसते म्हणून भविष्य काळामध्ये प्रत्येक समस्या व सुख : दु:ख ला सामोरे जाण्यासाठी बचत आवश्यक करावी पैशाचा सदुपयोग केला गेला तरच पैसे टिकतो जर पाय संघ दुरुपयोग केला पैसे कोणते वाईट कामासाठी वापरले तर ते पैसे कधीच टिकत नाही मग आपण लाख रुपये जरी महिना कामावला तरी दारू जुगार मारामारी कुणाचे वाईट करणे

यात जर तो पैसा गुंतवला तर शेवटी आपल्या हातात एक रुपयाही राहणार नाही म्हणून भगवंताच्या कार्यात चांगल्या कार्यामध्ये आपले पैशांचा सदुपयोग करा पैसा आपोआप टिकू लागेल

شیئر کریں

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *