तुमच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करेल हा एक मंत्र

नमस्कार मंडळी

मित्रांनो तुमच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करणारा एक प्रभावी मंत्र आज आपण बघणार आहे या मंत्राचा जप जर तुम्ही निरंतर केला तर तुमच्या घराचे स्वप्न नक्कीच पूर्ण होईल मित्रांनो आज-काल प्रत्येकाचं काही ना काही स्वप्न असतं काहीच घराचे स्वप्न असेल तर काही लोकांची इतर स्वप्न असतील

तर आपली ही सर्व स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या मंत्रांचा जप अवश्य करा मित्रांनो हा मंत्र श्री गणेशाचा विघ्नहर्त्याचा मंत्र आहे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की गणपती हा विघ्ने दूर करणारा आहे आपल्या इच्छा असतात स्वप्ने असतात त्यांच्या मागे काही ना काही विघ्न येत असत त्या कामांमध्ये अडथळे येत असतात

तेच विघ्न गणपती बाप्पा दूर करतात म्हणजेच आपले स्वप्न पूर्ण करण्याचा मार्ग आपल्याला दिसायला लागतो याने आपल्या इच्छा देखील पूर्ण होतात म्हणून या गणपती बाप्पाच्या मंत्राचा जप आवश्य करा पण हा जप करण्याआधी श्रीगणेशाला साकडं घालायची आहे आता हे साकडं कसं बोलावं काय बोलावं

तर मित्रांनो आपल्या प्रत्येकाच्या घरी गणपतीची छोटी मूर्ती किंवा फोटो असतोच आणि जरी नसल्यास तरी काही हरकत नाही तर तुम्ही आपल्या देवघरासमोर बसून हात जोडून साकडे घालायचा आहे हे देवा माझं हे स्वप्न पूर्ण कर माझी ही इच्छा पूर्ण कर माझं हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मी जे काही प्रयत्न करेल

त्या प्रयत्नांना यश येऊ दे आणि माझे घर लवकरात लवकर होऊ दे एवढे साकडे घालायचे आहे आणि श्री गणेशा समोर बसूनच हा मंत्र आपल्याला १०८ वेळा बोलायचं आहे सकाळी किंवा सायंकाळी कोणत्याही वेळी तुम्ही हा मंत्र जप केला तरीही चालेल जर शक्य असेल तर सकाळी आणि संध्याकाळी या दोन्ही वेळेस सुद्धा हा मंत्र जप करू शकता

पाहूया मंत्र कोणता आहे कोणत्या मंत्राचा चे आपल्याला करायचे आहे मंत्र आहे ओम विघ्नेश्वराआय नमः मित्रांनो श्रीगणेशाचा विघ्न दूर करणारा अत्यंत प्रभावी आणि चमत्कारी असा हा मंत्र आहे हा मंत्र श्रीगणेशांना प्रसन्न करतो आणि त्यांच्या कृपेने आपले स्वप्न पूर्ण होणे मध्ये जे विघ्न येत आहेत

हे विघ्न दूर होतात आणि आपली इच्छा आपले स्वप्न पूर्ण होतं तर मित्रांनो प्रत्येकाने ज्यांचे काही ना काही स्वप्न असेल घराचे स्वप्न असेल किंवा इतर कोणतेही स्वप्न असेल मनोकामना असेल तर ते पूर्ण होण्यासाठी त्या मंत्राचा जप अवश्य करा गणपती बाप्पा तुमच्या मनातील सर्व इच्छा नक्कीच पूर्ण करतील

شیئر کریں

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *