कुंभ राशीच्या लोकांनी एकदा नक्की वाचा…

नमस्कार मंडळी,

आज बघुयात कुंभ राशी बद्दल कशी असते कुंभ राशी, कुंभ राशीच्या लोकांचा स्वभाव, त्यांची प्रगती कधी होते . कुंभ राशीची लोक हि दिसायला सावळी असतात म्हणजे एकदम असा गोरा रंग ह्यांचा नसतो. दिसायला खूप सुंदर आणि शारीरिक सुद्धा सुधरूड असतात आणि रेखीव अशी आकृती असते ह्या लोकांचा पोटरीवर एखादी जन्मखूण असते किंवा एखाद्या जखमेमुळे सुद्धा हि खून येऊ शकते.

कुंभ राशी हि स्थिर स्वभावाची राशी आहे स्थिर राशी असल्यामुळे यांच्या निर्णयावर हि लोक ठाम असतात म्हणजे ह्या लोकांची मते कोणी बदलू शकत नाही. ह्या लोकांचे मन वळवणे सुद्धा कठीण असते.कुंभ राशीचे लोक सर्वांचे ऐकून घेतात म्हणजे ऐकावे जणांचे आणि करावे मनाचे अशी हि लोक असतात, त्यामुळे स्वतःची मते कधी कोणी बदलू शकत नाही.

स्थिर स्वभावाची असल्यामुळे ह्या लोकांची एकाग्रता खूप छान असते. आकलन बुद्धी खूप छान असते म्हणजे एखाद्या गोष्टीचे बारीक निरीक्षण करून त्यातून योग्य निष्कर्ष काढतात. आयुष्यात काय पाहिजे, काय करायचे आहे हे खूप ठाम असते , ते स्वतःचा मार्ग निवडताना कोणताही भ्रम ठेवत नाही. कुंभ राशीचे लोक हे तमोगुणी राशी आहे हे थोडेसे आळशी किंवा अंधश्रद्धाळू असू शकतात.

हि लोक स्वतःच्या भावना खूप पटकन व्यक्त करत नाही. कुंभ राशीचे लोक आपल्या भावना लपवतात , कोणाला सांगत नाही.किंवा कधी कधी भावना मुक्त करू शकत नाही आणि त्यातून स्वतःचे नुकसान सुद्धा करतात.कुंभ राशी हि वायू तत्वाची राशी आहे , वायू तत्वाची असल्यामुळे हि लोक खूप हुशार असतात.

ह्यांची बुद्धी सुद्धा खूप तल्लख असते म्हणजे कुंभ राशीचे शिक्षक विना पुस्तक हातामध्ये घेऊन सुद्धा शिकवू शकतात.कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर हे पुस्तकामध्ये न बघता देऊ शकता. एखादी गोष्ट समझून घेणे आणि ती आपल्यामध्ये रुजवून घेणे हे खूप छान जमते ह्या लोकांना , कुंभ राशीच्या लोकांचे संशोधन खूप चांगले आहे त्यामुळे ते उत्तम संशोधक सुद्धा बनू शकतात.

कुंभ राशीचे चिन्ह हे एक मडके आहे म्हणजे एक पुरुष आहे जो मडक्यातून पाणी टाकत आहे, यामध्ये पाणी असल्यामुळे हे खूप संवेदशील असतात किंवा ह्यांना आयुष्याची एक जाणीव असते , प्रत्येक गोष्टीची एक जाणीव ठेवून हे काम करतात. कुंभ राशीचा स्वामी हा शनी आहे त्यामुळे सेवाभावी वृत्ती ह्या लोकांची असते . तसेच ह्या लोकांच्या आयुष्यात संघर्ष सुद्धा खूप असतो.

हाच संघर्ष करून परिस्तिथी सावरू शकतात.नीतिमत्ता खूप चांगली असते, नाती सुद्धा खूप छान जमतात पण कोणाला डोक्यावर चढवून ठेवत नाही.कुंभ राशीचे लोक सुंदरतेला जरा कमी महत्व देतात म्हणजे आपला जोडीदार सुंदर नाही तर बौद्धिक पातळीवर चांगला असला पाहिजे. कुंभ राशीचे लोक वक्तशीर असतात.म्हणजे जेवण वैगरे सगळे वेळेवर असते.

कुंभ राशीच्या लोकांना कपट , राग मत्सर अजिबात आवडत नाही.भावनांपेक्षा जरा प्रॅक्टिकल वृत्ती जास्त असते,वर्तमान काळावर जास्त लक्ष देतात.जर कुंभ राशीच्या लोकांच्या मागे कोणी काही कट कारस्थान करत असेल किंवा खोटे वागत असेल किंवा काही लपवत असेल तर ते ह्यांना पटकन समझते तुमच्या आयुष्यात जर कुंभ राशीची व्यक्ती असेल तर तिच्या मागून काही करत असताना काळजी घ्या.

ह्या लोकांचा स्वभाव चौकस असल्यामुळे कधी कोणी पटकन फसवू शकत नाही.हि लोक वायफळ बडबड करत नाही , स्पष्ट बोलणारी हि राशी आहे , पण कोणाच्या चुका काढून त्यांचे मन दुखवत नाही, सगळ्यांचे ऐकून घेतात पण मनाला जे वाटते तेच करतात. कुंभ राशी खूप हुशार , बुद्धिमान , प्रॅक्टिकल आणि भावनांमध्ये न गुंतणारी आहे. थोडे हट्टी असतात , हेखेखोर असतात कुंभ राशीचे कर्क राशींसोबत जास्त पटत नाही.

 

شیئر کریں

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *